Taalonderwijs met plek voor iedereen

Kinderen die naar school gaan naar De Globe zijn uit hun eigen omgeving gevlucht, hebben nog weinig vaste aanknopingspunten en zijn nog maar kort in Nederland. Het land, de taal, de cultuur, eigenlijk de hele Nederlandse maatschappij, is onbekend. Bij De Globe geloven we in de kracht van zelf ontdekken, vragen stellen en grenzen verleggen. Het is onze taak om kinderen zich veilig en thuis te laten voelen, door onderwijs te bieden. Geïnspireerd door open christelijke idealen over een leefbare wereld voor iedereen. Zo leren kinderen zichzelf, hun unieke talenten én hoe zich die verhouden tot anderen beter kennen. Leer ons kennen