De Globe

Kinderen die De Globe bezoeken zijn nog maar kort in Nederland. Het land, de taal, de cultuur, eigenlijk de hele Nederlandse maatschappij, alles is onbekend. Het is onze taak om kinderen zich veilig en thuis te laten voelen. Dit doen wij door veel structuur en een luisterend oor te bieden. Wanneer de kinderen zijn gewend, wij zeggen geland, kan het leren van de Nederlanse taal echt beginnen. Bij ieder kind is dat moment verschillend. Wij passen ons handelen daar op aan.

Achtergrond

De Globe bestaat in de huidige vorm sinds maart 2022. Op de Globe creëren we met elkaar op een positieve manier rust en regelmaat. Dat merk je als je onze school bezoekt. Het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal staat centraal in de lessen. Dat organiseren we rondom verschillende thema’s, die we behandelen in drie tot vijf weken. Daarnaast zijn we aan de slag met rekenen en creatieve vakken. In de lessen zetten we graag bewegingsonderwijs in. Voor elke groep staan twee onderwijsprofessionals: een leerkracht met een ondersteuner of onderwijsassistent. We streven naar groepen van maximaal 15 kinderen. Per leerling stellen we een plan op met persoonlijke doelen. De Globe is gehuisvest in een schoolgebouw in de wijk het Spiegel in Bussum.

 

De Globe is oorspronkelijk gestart met nieuwkomersonderwijs in 2015, in eerste instantie voor kinderen uit het voormalige AZC Crailo. Al snel kwamen ook kinderen uit Bussum en Naarden -die nieuw waren in Nederland- naar de Globe voor nieuwkomers- en taalonderwijs. De Globe sloot haar deuren in 2020, omdat de instroom onvoldoende was.