8 december 2022

Wat doet De Globe?

De Globe in Bussum geeft taalonderwijs aan kinderen die nieuw in Nederland zijn en de taal moeten leren voordat ze doorstromen naar een reguliere basisschool. Het land, de taal, de cultuur, eigenlijk de hele Nederlandse maatschappij, is hen onbekend. Leerlingen van De Globe komen bijvoorbeeld uit Syrië, Afghanistan, Irak of Oekraïne. Momenteel komt een groot deel van de kinderen uit Oekraïne aangezien veel Oekraïense vluchtelingen aankomen in Nederland. Wat geeft De Globe deze kinderen mee?

 

Het onderwijs

Op De Globe staat een veilige omgeving centraal met een duidelijke structuur en een positieve sfeer. Pas als de kinderen de structuur begrijpen en de sfeer ervaren, kunnen zij zich richten op leren. Het onderwijs zelf richt zich op het leren van Nederlands spreken, lezen, schrijven en rekenen en op de Nederlandse cultuur. Op het moment dat kinderen een hoger leesniveau hebben, zal ook begrijpend lezen worden aangepakt. Dit wordt gemeten door middel van een persoonlijk plan met doelen. Iedere 13 weken wordt gekeken of persoonlijke doelen zijn gehaald en wordt dit met de ouders besproken om te kijken of bijvoorbeeld hulp van buitenaf moet worden gezocht. Op deze manier begeleiden de medewerkers van De Globe de kinderen in hun ontwikkeling. Natuurlijk staan creatieve vakken zoals tekenen en schilderen ook centraal. Daarnaast is er speciale aandacht voor traumaverwerking. Het doel is kinderen in een veilige omgeving onderwijs te geven zodat ze na een bepaalde tijd (1-2 jaar) intensieve begeleiding kunnen doorstromen naar een reguliere basisschool.

“De Globe is een school voor nieuwkomers in de basisschoolleeftijd, ongeacht waar ze vandaan komen”

Het schoolgebouw

Er is de laatste maanden een aantal ontwikkelingen geweest rondom het schoolpand. De Globe is begonnen in een noodgebouw in Naarden. De afgelopen maanden bleef het aantal kinderen die onderwijs nodig hebben groeien waardoor een nieuw pand moest worden gezocht. Inmiddels is De Globe verhuisd naar een schoolgebouw aan de Fortlaan in Bussum met maar liefst 9 grote lokalen. In dit nieuwe pand kan De Globe in kleine groepen van ongeveer 15 leerlingen lesgeven.

 

Het team

Het team werkt hard en met veel betrokkenheid aan de ontwikkeling van alle kinderen. De medewerkers willen graag een verschil maken en uit slechte dingen iets moois laten groeien. Bovendien is geen dag op De Globe hetzelfde en dat maakt het werken op deze school aantrekkelijk! Hieronder lees je meer over wat leerkrachten vertellen over deze school.

globe leerkrachten 111859108753

Je moet sterk in je schoenen staan om bij De Globe les te werken, maar je krijgt er veel mooie dingen voor terug. We zoeken gekwalificeerde leerkrachten en ondersteuners om een verschil te maken voor deze kinderen. Geef jij deze kinderen een veilige omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen? 

Meer lezen over De Globe?