Onderwijs

Veiligheid, positiviteit en plezier

Onze visie

Kinderen op De Globe zijn uit hun eigen omgeving gevlucht en hebben nog weinig vaste aanknopingspunten. Alles is nieuw en in principe voelt dat ten diepste onveilig. Het is onze taak om een veilige omgeving te creëren. De veilige omgeving ontstaat als er een duidelijke structuur is en een sfeer van positiviteit. Pas als de kinderen de structuur begrijpen en de sfeer ervaren, kunnen zij zich richten op leren.

 

Onderwijs

Leren gebeurt door de structuur te herkennen en daarop te reageren. Daarnaast ligt de nadruk op het leren van Nederlands spreken, lezen en schrijven en rekenen. Op het moment dat kinderen een hoger leesniveau hebben, zal ook begrijpend lezen worden aangepakt. Ook creatieve vakken zoals muziek, drama, tekenen en schilderen komen aan bod. 

Ook willen we voor de kinderen graag de mogelijkheden creëren om hun moedertaal te onderhouden. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar leerkrachten die ons hierbij kunnen ondersteunen.

 

Leerlingenzorg 

Als kinderen naar De Globe komen starten we met een intake om te zien welk startpunt het kind heeft. Jonge kinderen leren het dagritme, schoolroutines en voorwaardelijke activiteiten die horen bij lezen en rekenen. Kinderen van 6 jaar en ouder worden gescreend op letterkennis en of zij al kunnen lezen en schrijven in het Latijnse schrift.  

 

Na de intake wordt een plan met doelen opgesteld voor het kind. Iedere 13 weken wordt gekeken of persoonlijke doelen worden gehaald. De evaluatie wordt met de ouders besproken en er wordt gekeken of er speciale zaken zijn en of hulp van buitenaf moet worden gezocht. Op deze manier begeleiden wij de kinderen in hun ontwikkeling.