Onderwijs

Veiligheid, positiviteit en plezier

Onze visie

De Globe opent je wereld. Op de Globe bieden we kinderen een veilige oefenplaats en de tijd om te ‘landen’ in de Nederlandse samenleving. Ze leren de Nederlandse taal en we begeleiden hen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel is dat de kinderen binnen één tot maximaal twee jaar met zelfvertrouwen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Veiligheid, structuur en de ruimte om ‘te mogen zijn’ vormen voor ons de basis die het voor kinderen mogelijk maakt om zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.

 

Onderwijs

Het begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal staat centraal in de lessen. Dat organiseren we rondom verschillende thema’s, die we behandelen in drie tot vijf weken. Daarnaast zijn we aan de slag met rekenen en creatieve vakken. In de lessen zetten we graag bewegingsonderwijs in. Leren lukt alleen als je je goed en veilig voelt. Dat geldt bij uitstek voor kinderen die een (onveilig) thuisland achterlieten. Onze programma’s richten zich daarom ook op sociale veiligheid en de totale ontwikkeling van de kinderen. Voor elke groep staan twee onderwijsprofessionals: een leerkracht met een ondersteuner. We streven naar groepen van maximaal 15 leerlingen. Per leerling stellen we een plan op met persoonlijke doelen.

 

Leerlingenzorg

We starten altijd met een intake om te zien waar het kind staat en waar zijn of haar behoeftes liggen. Na de intake stellen we een plan op voor het kind. Iedere 13 weken kijken we of de persoonlijke en de leerdoelen worden gehaald. De leerkracht bespreekt de evaluatie met de ouders. Als er specifieke behoeftes zijn, of als specialistische ondersteuning nodig is, zoeken we hierbij hulp van buitenaf. Ook staan we in nauwe verbinding met de gemeente, het samenwerkingsverband Unita, zorgverleners en andere scholen in de Gooise Meren. Zo openen we de wereld van onze leerlingen en begeleiden wij ze in hun ontwikkeling.